1. Dịch vụ xe lăn

Dịch vụ xe lăn (WCHR/WCHS/WCHC) là dịch vụ trợ giúp hành khách bị tàn tật hoặc thể trạng yếu không tự đi lại bình thường, cần xe lăn trợ giúp bao gồm 3 loại sau:

Dịch vụ  xe lăn trên sân đỗ (WCHR) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ).

Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS) trợ giúp hành khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng cần trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.

Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC) trợ giúp hành khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Hành khách này cần sự trợ giúp bằng xe lăn dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay và trợ giúp bằng xe lăn chuyên dụng khi di chuyển trong khoang hành khách của máy bay. Xe lăn chuyên dụng là thiết bị có sẵn, đi kèm với máy bay.

2. Điều kiện phục vụ:

Dịch vụ xe lăn trên sân đỗ (WCHR): Yêu cầu về WCHR cần được đặt trước và không giới hạn về số lượng

Dịch vụ xe lăn lên xuống máy bay (WCHS): Yêu cầu về dịch vụ WCHS cần được đặt trước ítnhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Hành khách yêu cầu dịch vu WCHS có người đi cùng không bị hạn chế về số lượng. Hành khách yêu cầu dịch vụ WCHS không có người đi cùng bị hạn chế số lượng tuỳ theo từng loại máy bay. 

Dịch vụ xe lăn trên máy bay (WCHC): Yêu cầu về dịch vụ WCHC cần được đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Số lượng tối đa hành khách yêu cầu dịch vụ WCHC có người đi cùng hoặc không có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.  
Nếu khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm thì phải đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá dịch vụ tiếp viên đi kèm: Bằng mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà khách yêu cầu dịch vụ sử dụng.
Trường hợp hành khách yêu cầu dịch vụ xe lăn mà sân bay khởi hành/sân bay đến không có thiết bị xe nâng; và/hoặc trên máy bay không có thiết bị xe lăn chuyên dụng: Hành khách ký mẫu "Thỏa thuận của hành khách yêu cầu dịch vụ xe lăn" .

3. Dịch vụ phục vụ hành khách khiếm thị (BLND)

Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách là người  khiếm thị, bao gồm 2 loại sau:
-          Dịch vụ vận chuyển hành khách khiếm thị có người đi cùng: Là dịch vụ vận chuyển hành khách khiếm thị đi cùng một hành khách khác trên cùng một chuyến bay, cùng hạng dịch vụ.
-          Hành khách khiếm thị không có người đi cùng: Là dịch vụ vận chuyển hành khách khiếm thị đi một mình.

Chấp nhận vận chuyển
-  Dịch vụ vận chuyển hành khách khiếm thị có người đi cùng:
Vietnam Airlines vận chuyển hành khách khiếm thị như những hành khách thông thường khác.Hành khách khiếm thị không phải đặt trước dịch vụ.

-   Hành khách khiếm thị không có người đi cùng:
Hành khách liên hệ với các Chi nhánh của Vietnam Airlines để đặt trước dịch vụ.
Thời gian đặt dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay.
Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển hành khách khiếm thị không có người đi cùng nếu:
Hành khách khiếm thị có khả năng tự đi lại và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
Nếu hành khách khiếm thị có chó dẫn đường đi theo, chó dẫn đường của hành khách khiếm thị được làm thủ tục theo động vật cảnh vận chuyển theo đường hành lý ký gửi. Ngoài ra, chúng tôi hân hạnh cung cấp “Dịch vụ tiếp viên đi cùng” cho hành khách khiếm thị, hành khách vui lòng liên hệ với các Chi nhánh của Vietnam Airlines để đặt trước và trả phí dịch vụ. Thời gian đặt trước dịch vụ tiếp viên đi cùng hành khách khiếm thị như sau:
Ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành  nếu hành trình có chặng quốc tế
Ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành nếu hành trình hoàn toàn trong nội địa Việt Nam.

4. Dịch vụ phục vụ hành khách khiếm thính (DEAF)

Đây là dịch vụ trợ giúp hành khách là người điếc hoặc có khả năng nghe kém, bao gồm 2 loại dịch vụ sau:
Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng
Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng.

Điều kiện phục vụ: 
Hành khách là người điếc, khiếm thính có người đi cùng: được chấp nhận vận chuyển như đối với hành khách thông thường.
Hành khách là người điếc, khiếm thính không có người đi cùng:
Yêu cầu dịch vụ trợ giúp hành khách là người điếc, khiếm thính cần được đặt trước.
Dịch vụ này không giới hạn số lượng trên mỗi chuyến bay.
Nếu khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm thì phải đặt trước, được xác nhận và trả giá dịch vụ tiếp viên đi kèm. Mức giá dịch vụ tiếp viên đi kèm: Bằng mức giá áp dụng cho người lớn tương ứng với khoang dịch vụ mà khách yêu cầu dịch vụ sử dụng.

Bình luận